Chào mừng đến với Website Khoa Khoa Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Ngành CN Sinh học
Thứ năm, 10 Tháng 4 /2008 23:48

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ban hành theo Quyết định số: 1100/TĐT-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2009

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Trình độ đào tạo: Đại Học

Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học

Loại hình đào tạo: Hệ đại học chính quy

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. TỔNG SỐ TÍN CHỈ PHẢI TÍCH LUỸ: 171 tín chỉ (chưa bao gồm GDTC & GDQP)

Trong đó:

- Khối kiến thức chung: 10 tín chỉ

- Khối kiến thức khoa học xã hội và ngoại ngữ: 21 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản: 31 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở chuyên ngành: 56 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở kỹ thuật: 22 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ

- Thực tập và tốt nghiệp: 14 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo